[вокладка]

Іван Насовіч. Слоўнік беларускай мовы

Словарь бѣлорусскаго нарѣчія, составленный И. И. Носовичемъ


Генадзь Цыхун. Электроннае выданне «Словаря бѣлорусскаго нарѣчія»

Ад укладальнікаў

Як карыстацца электроннай версіяй Слоўніка Насовіча

Іван Насовіч: Бібліяграфія


Прадмова (да выдання: Носович И. И. «Словарь белорусского наречия», 1870 г.)

Объясненіе сокращенныхъ указаній въ словарѣ (да выдання: Носович И. И. «Словарь белорусского наречия», 1870 г.)

Павелъ Шейнъ. Иванъ Ивановичъ Носовичъ. (Краткій біографическій очеркъ)

Мікалай Гуліцкі. Лексікаграфічная праца І. Насовіча

Міхаіл Суднік. І. І. Насовіч і яго слоўнік (прадмова да факсімільнага выдання 1983 г.)